Įvyko LieDM visuotinis narių susirinkimas

2019 m. gruodžio 13 d. įvyko LieDM visuotinis narių susirinkimas, kuriame asocijuotu nariu į konsorciumą priimta Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Taip pat, susirinkime buvo išrinkta nauja administruojanti institucija, ja tapo Vilniaus Gedimino technikos universitetas, bei naujoji valdyba.