Apie LieDM

LieDM konsorciumas jungia Lietuvos aukštojo mokslo institucijas kurios kooperuodamos savo lėšas ir pastangas palaiko ir plėtoja e.studijų ir nuotolinio mokymosi infrastruktūrą Lietuvoje. LieDM infrastruktūros palaikymas ir plėtra įgyvendinama pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2015 metų programą (toliau – LITMIS programa). 

LieDM konsorciumo virtualių mokymosi aplinkų serveryje centralizuotai palaikomos Moodle aplinkos kuriomis gali naudotis ne tik konsorciumo partneriai, bet ir kitos švietimo institucijos bei mokymo įstaigos. Naujausia Moodle 3.x sistemos versija yra įdiegta ir paruošta daugiainstituciniam darbo režimui, kur kiekvienos institucijos administratorius atskirai administruoja savo institucijos naudotojus ir kursus. Institucijos norinčios užsisakyti savo virtualią mokymosi aplinką turi užpildyti registracijos formą ir atsiųsti institucijos vadovo įgaliojimą virtualios mokymosi aplinkos administratoriui.

LieDM konsorciumą sudaro 17 institucijų: