Naujienos

2013 12 12

Šių metų gruodžio 12 d. Švietimo ir mokslo ministerija, LABIIMSPP, LieMSIS PP, LieDM, LITNET konsorciumai organizuoja konferenciją „Informacinė infrastruktūra mokslui ir studijoms“.

Konferencijos metu bus aptariamos informacinių infrastruktūrų mokslui ir studijoms plėtros prioritetinės kryptys, įvardijami esami Lietuvos informacinės infrastruktūros produktai bei paslaugos, pristatomi gerosios patirties atvejai, aptariami poreikiai ir jų išpildymo būdai. Mokslo ir studijų dalyviai bus kviečiami teikti klausimus ir siūlymus Lietuvos informacinės infrastruktūros kūrėjams. Konferencija organizuojama Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013-2015 m. programos rėmuose.

2013 12 02

Lapkričio 22-23 dienomis Trakuose vyko išvažiuojamasis LieDM konsorciumo seminaras, kurio metu konsorciumo partneriai pasidalino e.studijų organizavimo patirtimi savo institucijose bei aptarė LieDM tinklo palaikymo ir plėtros aktualijas. Antrąją dieną dr. Ebba Ossiannilsson iš Švedijos Lundo Universiteto pravedė mokymus apie e.mokymosi kokybės užtikrinimą.

Puslapiai