Naujienos

2014 07 25

Vykdomi sistemos aptarnavimo darbai. Darbų pabaiga 2014 07 26 00:00

2013 12 13

Šių metų gruodžio 12 dieną Vilniaus universitete įvykusioje LITMIS konferencijoje pristatytos LieDM paslaugos ir aptartos technologijų taikymo studijų procese perspektyvos. LieDM Google+ paskyroje publikuojame keletą nuotraukų iš konferencijos.

2013 12 12

Šių metų gruodžio 12 d. Švietimo ir mokslo ministerija, LABIIMSPP, LieMSIS PP, LieDM, LITNET konsorciumai organizuoja konferenciją „Informacinė infrastruktūra mokslui ir studijoms“.

Konferencijos metu bus aptariamos informacinių infrastruktūrų mokslui ir studijoms plėtros prioritetinės kryptys, įvardijami esami Lietuvos informacinės infrastruktūros produktai bei paslaugos, pristatomi gerosios patirties atvejai, aptariami poreikiai ir jų išpildymo būdai. Mokslo ir studijų dalyviai bus kviečiami teikti klausimus ir siūlymus Lietuvos informacinės infrastruktūros kūrėjams. Konferencija organizuojama Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013-2015 m. programos rėmuose.

Puslapiai