Apie LieDM

LieDM konsorciumas jungia Lietuvos aukštojo mokslo institucijas kurios kooperuodamos savo lėšas ir pastangas palaiko ir plėtoja e.studijų ir nuotolinio mokymosi infrastruktūrą Lietuvoje. Pradinė LieDM infrastruktūra inicijuota dar 1998 m. pagal valstybės investicijų programą, vėlesnis palaikymas ir plėtra buvo vykdomas pagal įvairius projektus bei programas. Paskutinis plėtros etapas su papildomu valstybės finansavimu buvo įgyvendinamas pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2015 metų programą (toliau – LITMIS programa). 

LieDM konsorciumas savo nariams teikia centralizuotą Zoom vaizdo konferencijų bei MOODLE virtualių aplinkų prieglaudą ir aptarnavimą, organizuoja mokymus bei kitas bendras veiklas. Konsorciumo nariais gali būti valstybinės mokslo ir studijų institucijos. Kitos švietimo įstaigos ar mokymo veiklą vykdančios institucijos gali tapti asocijuotais Konsorciumo nariais. Asocijuoti Konsorciumo nariai nedalyvauja Konsorciumo valdymo organuose. 

LieDM konsorciumą sudaro 16 institucijų.

Nariai:

Asocijuoti nariai: